Uneix-te

Selecciona el tipus de perfil que vols crear
  • FESTIVALS
  • PROFESSIONALS
  • PREMSA
FESTIVALS
Perfil públic de l'esdeveniment introduït pels responsables autoritzats de cada festival. S'inclouen dades com: dates i lloc de celebració, estil artístic, dades tècniques. Les dades específiques de contacte seran, segons decisió del usuari, públiques o restringides als professionals i periodistes registrats.
Dóna accés a
MINISITE DEL FESTIVAL
BUSCAR VOLUNTARIS
BUSCAR PROFESSIONALS
GUIA DE PROFESSIONALS
GUIA DE CONTACTES DELS FESTIVALS
GUIA DE PERIODISTES
DOSSIERS DE PREMSA
RECURSOS R+D
NOTíCIES PROFESSIONALS
FORMACIó
Professionals
Perfil individual dels professionals vinculats amb l'organització de festivals (programació artística, administració, gestió i producció, comunicació i màrqueting, logística, àrea tècnica, docència i investigació, etc.) amb incorporació d'nformació de contacte. Perfil obert només als festivals i periodistes registrats.
Dóna accés a
OFERTES DE FEINA
GUIA DE PROFESSIONALS
GUIA DE CONTACTES DELS FESTIVALS
RECURSOS R+D
NOTíCIES PROFESSIONALS
FORMACIó
Premsa
Perfil individual de periodistes integrats en mitjans de comunicació o gabinet de premsa independent amb incorporació de dades de contacte i breu ressenya personal. Perfil obert als festivals i periodistes registrats.
Dóna accés a
DOSSIERS DE PREMSA
GUIA DE PROFESSIONALS
GUIA DE CONTACTES DELS FESTIVALS
RECURSOS R+D
NOTíCIES PROFESSIONALS
FORMACIó
FACEBOOK
TWITTER
NEWSLETTER
Una iniciativa de
Gestionat per
Amb el suport de
Actividad subvencionada por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte