AVÍS LEGAL

Informació general d'aquest lloc web

Adreça Postal
Fundació Bosch i Gimpera
Carrer Baldiri Reixac, 4-6
08028 Barcelona
Informació
+34934039900
fbg@fbg.edu

1. La Fundació Bosch i Gimpera està inscrita al Registre de Fundacions Privades de la Generalitat de Catalunya núm. 22 i el seu número de identificació fiscal és G-08906653.

2. Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, sons, bases de dades, codis i qualsevol altre material, són propietat de Profestival.net o de tercers que hagin autoritzat l'ús d'aquests continguts a la plataforma. Tot aquest material està subjecte a la legislació de la propietat intel·lectual. Els seus respectius titulars es reserven les accions legalment oportunes per tal de reparar els danys i perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els drets de propietat intel·lectual sobre aquests continguts.

3. La plataforma té implementades les mesures de seguretat adients per mantenir el lloc web i els seus servidors lliures de qualsevol malware. En el cas que es requereixi un accés segur al lloc web (ex: accés a les intranets) aquest es realitza mitjançant el protocol https.

4. La plataforma facilita un enllaç a les seves pàgines web dins de Facebook i Twitter amb l'objectiu de donar a conèixer en quines xarxes socials està present. Una vegada s'accedeixi a una d'aquestes pàgines webs s'estarà sotmès a les polítiques que allà s'hagin establert.

5. En la plataforma es poden trobar enllaços a llocs web de tercers. Quan visiteu llocs web de tercers, heu de tenir en compte la respectiva política de privadesa establerta en aquests llocs web.

6. Profestival.net es reserva la facultat d'efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat d'avís previ, modificacions i actualitzacions del seu lloc web.

7. Qualsevol controvèrsia en relació amb aquest lloc web se substanciarà davant els jutjats i tribunals de Barcelona, amb expressa renúncia al fur, si aquest fos diferent.

Protecció de dades de caràcter personal

En el cas que facilitin dades de caràcter personal, el tractament que se'n pot derivar està sotmès a les previsions de la corresponent normativa sobre protecció de dades de caràcter personal. S'ha tenir en compte que aquest lloc web no és una font accessible al públic de les previstes en aquesta normativa.

a) Dades recollides mitjançant formularis

1. En el lloc web hi ha inserits diferents formularis a través dels quals es poden recollir dades de caràcter personal.

2. Els camps assenyalats amb un asterisc en el formulari de registre a complimentar pel usuari són estrictament necessaris per atendre la seva petició, essent voluntària la inclusió de la resta dels camps.

3. En qualsevol cas, la plataforma només tracta les dades de caràcter personal dels afectats que resulten adequades, pertinents i no excessives per al compliment de les finalitats determinades, explícites i legítimes per les quals s'han obtingut. Així mateix, garanteix la seguretat de les dades de caràcter personal dels usuaris del web mitjançant l'aplicació de les corresponents mesures de seguretat de caràcter tècnic i organitzatiu.

4. Els usuaris confirmen l'exactitud, vigència i autenticitat de les dades facilitades, així com que són majors de 14 anys, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. En el cas d'aportar dades personals dels membres de l'equip d'una organització, aquests han d'haver autoritzat la seva inclusió a Profestival.net. L'usuari és l'únic responsable de la veracitat i correcció de les dades incloses. Les manifestacions falses o inexactes que realitzi, així com els perjudicis que causi a Profestival.net i/o a tercers, són de la seva exclusiva responsabilitat, exonerant a Profestival.net de qualsevol responsabilitat al respecte.

b) Dades de transmissió

Les dades de transmissió estan implícites en l'ús dels protocols de comunicació d'Internet. Les dades generades per la navegació en aquest lloc web només seran tractades amb finalitats estrictament tècniques i pel personal vinculat al deure de secret.

c) Galetes o cookies

Aquest lloc web utilitza l'analitzador de tràfic i seguiment d'IPs Google Analitics que permet recollir dades amb finalitats estadístiques (per exemple, el nombre de vegades que s'ha visitat o el navegador que utilitza). No obstant això, l'usuari pot desactivar i/o eliminar aquestes galetes seguint les instruccions del seu navegador.

Les cookies utilitzades són:

Utma: Aquesta cookie genera un ID d'usuari únic, consistent en un número d'identificació, que és el que s'utilitza per a fer recompte de quantes vegades visita el lloc un usuari. També registra quan va ser la primera i l'última vegada que va visitar la web. Aquesta cookie és de tipus persistent. Caduca als 2 anys des de l'última actualització.

Utmb i utmc: Aquestes 2 cookies s'utilitzen per a conèixer el temps de navegació. La utmb registra l'hora d'arribada a la pàgina, i la utmc comprova si s'ha de mantenir la sessió oberta o s'ha de crear una sessió nova. La utmb caduca als 30 minuts des de l'últim registre de pàgina vista mentre que la utmc és una variable de sessió, per lo que s'elimina automàticament al canviar de web o al tancar el navegador. Quan es carrega la pàgina, si la utmc no existeix, es considera que és una sessió nova. Si encara existeix, es manté la sessió oberta. Solament es pot calcular el temps en pàgina fins la penúltima pàgina vista, ja que per a calcular el temps es fa la resta entre el valor de la B a la pàgina actual i el valor de la B a la pàgina anterior.

Utmz: Aquesta cookie emmagatzema l'origen del visitant, el camí que ha seguit per a accedir a la web ja sigui accés directe, des d'un link en una altra web, des d'un enllaç de correu electrònic, emprant determinades paraules clau en un motor de cerca, a través d'una campanya de display, o per mitjà d'un anunci d'AdWords. Aquesta cookie s'utilitza per a calcular el tràfic que prové de motors de cerca (orgànic i PPC), les campanyes publicitàries en display i la navegació dins de la mateixa web (enllaços interns). La cookie s'actualitza en cada visita a la web. Caduca als 6 mesos.

FACEBOOK
TWITTER
NEWSLETTER
Una iniciativa de
Gestionat per
Amb el suport de
Actividad subvencionada por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte