SOBRE PROFESTIVAL

Profestival.net és un espai interactiu de difusió dels festivals artístics, amb tota la informació rellevant (data, lloc/s de celebració, gènere, programació, etc.). També és una plataforma de serveis online pels agents del sector: una web de col·laboració directa entre organitzadors, públic i teixit professional que potencia la creació de sinergies, la formació i el treball entre els diferents professionals que participen en la gestió i producció dels festivals.

Qui som

El PROGRAMA DE GESTIÓ CULTURAL de la Universitat de Barcelona, neix l'any 1989 amb la posada en marxa del primer Màster en Gestió Cultural de tot el territori espanyol i s'estructura al voltant d'una tiple tasca: la formació, la reflexió amb els professionals i la recerca en gestió i polítiques culturals. L'anàlisi i la formació en l'àmbit dels festivals porta més d'una dècada de recorregut, amb diverses publicacions, organització de jornades i un programa de postgrau específic en Gestió i producció d'espectacles en viu i esdeveniments culturals.

Equip del projecte

Lluís Bonet, Tino Carreño, David Márquez, Adrià Millán, Edu Muñoz, Diana Pinós, Gabriel Pibernat, Cristina Rodríguez, Pep Salazar.

Profestival no hagués estat possible sense la inestimable col·laboració del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte del gobierno español, de l'Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) i Ibertur, així com la participació desinteressada de multitud de directors i professionals del camp dels festivals.

Objectius

- Difondre l'àmplia oferta de festivals artístics (música, audiovisual, arts escèniques, literatura, cultural tradicional, etc.) a nivell nacional i internacional.

- Contribuir a la millora de les condicions de treball dels professionals dels festivals (productors, tècnics, comunicadors, responsables artístics, etc.) a través de la posta a disposició de recursos documentals, formatius, ofertes d'ocupació, etc.

FACEBOOK
TWITTER
NEWSLETTER
Una iniciativa de
Gestionat per
Amb el suport de
Actividad subvencionada por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte